Program rehabilitacyjny - "Rehabilitacja dla Ciebie - terapia, edukacja, działanie!!!" Rejestracja 505 602 003

O nas

Rehabilitacja dla Ciebie - terapia, edukacja, działanie!!!” to partnerski program prozdrowotny skierowany do mieszkańców Wielkopolski, w wieku przedemerytalnym, aktywnych zawodowo, zmagających się z dolegliwościami układu kostno-stawowego np. schorzenia i bóle w obrębie kręgosłupa, stawów i tkanek miękkich.

Nadrzędnym celem projektu jest: zahamowanie i ograniczenie następstw procesów chorobowych wśród kobiet w wieku 50-59 lat i mężczyzn w wieku 50-64 lat, mieszkających na terenie w województwa wielkopolskiego spełniających kryteria udziału w projekcie.

Program „Rehabilitacja dla Ciebie - terapia, edukacja, działanie!!!” - swoim zasięgiem obejmie 4.900 mieszkańców województwa wielkopolskiego w tym: 2.205 kobiet oraz 2.694 mężczyzn.

Dzięki kompleksowemu wsparciu uczestników programu poprzez realizację działań prozdrowotnych, edukacyjnych i promocyjno-informacyjnych „Rehabilitacja dla Ciebie - terapia, edukacja, działanie!!!" ma na celu skuteczne przyczynić się do polepszenia kondycji zdrowotnej uczestników, zwiększyć poziom wiedzy na temat możliwości leczenia oraz zapobiegania schorzeniom narządu ruchu, poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie nowych form spędzania aktywnie czasu wolnego, autoterapii, by w efekcie cieszyć się dłuższą aktywnością życiową w tym zawodową.

Projekt realizowany przez Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Akademię Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu i Fundację Medycyna i Sztuka w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 6 Rynek Pracy, Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne.

Okres Realizacji Projektu: od dnia 01.10.2018 do dnia 30.09.2021

Całkowita wartość projektu: 14 648 699,69 zł
Dofinansowanie ze środków europejskich: 12 451 394,73 zł

Beneficjent:

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.
ul. Zygmunta Słomińskiego 19/524
00-195 Warszawa
NIP: 5242593360
REGON: 140802685 KRS 0000275255

Partnerzy Projektu:

1. Fundacja Medycyna i Sztuka
ul. Mostowa 6 (wejście od ul. Grobla 26)
61-854 Poznań
NIP: 7831728920
KRS 0000568100

2. Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań
NIP: 777-00-03-185