Program rehabilitacyjny - "Rehabilitacja dla Ciebie - terapia, edukacja, działanie!!!" Rejestracja 505 602 003

Cel główny programu

Celem głównym Programu jest zahamowanie i ograniczenie następstw procesów chorobowych wśród 4900 mieszkańców Wielkopolski, zmagających się ze schorzeniami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, w terminie do 30.9.2021 roku, w sposób umożliwiający kontynuowanie lub podjęcie zatrudnienia przez min. 20% z nich, poprzez działania prozdrowotne, które obejmują diagnostykę, terapię, edukację.

Cele szczegółowe

  1. Zwiększenie dostępu do usług rehabilitacyjnych w czasie trwania programu zdrowotnego.
  2. Wzrost sprawności i wydolności ogólnej osób po 50 roku życia, w województwie wielkopolskim osiągany dzięki usprawnianiu Uczestników ze schorzeniami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wraz z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa.
  3. Wzrost poziomu wiedzy mieszkańców województwa wielkopolskiego w zakresie zdrowia, profilaktyki schorzeń narządu ruchu i stawów kręgosłupa oraz utrwalenie prawidłowych nawyków ruchowych u osób uczestniczących w programie w czasie przeprowadzanych interwencji.