Czas twania programu

Program realizowany będzie w latach 2019-2021.