Program rehabilitacyjny - "Rehabilitacja dla Ciebie - terapia, edukacja, działanie!!!" Rejestracja 505 602 003

Działania profilaktyczno-rehabilitacyjne

Ścieżka Uczestnika Programu zdrowotnego:

 • zgłoszenie do programu,
 • spełnienie kryteriów włączenia do Programu,
 • porada lekarza/fizjoterapeuty; (w ramach Programu zaplanowane są dwie wizyty lekarskie) oraz jedna konsultacja/porada fizjoterapeuty; wizyty lekarskie: pierwsza wizyta na początku programu, druga wizyta po zakończeniu zabiegów rehabilitacyjnych (ok. miesiąc po zakończeniu działań profilaktyczno-rehabilitacyjnych) – w trakcie wizyty lekarskiej lekarz/fizjoterapeuta przeprowadzi wywiad, badanie i ustali indywidualny program rehabilitacyjny wystawiając zlecenie na zabiegi rehabilitacyjne. Interwencja terapeutyczna składać się będzie z maksymalnie 20-dniowego turnusu rehabilitacyjnego, a w ramach jednego dnia z maksymalnie trzech zabiegów fizykalnych oraz maksymalnie dwóch rodzajów ćwiczeń z wykorzystaniem kinezyterapii, terapii manualnej, metod specjalnych, masażu. Zabiegi rehabilitacyjne odbywać się będą pod nadzorem wykwalifikowanego personelu medycznego.

Konsultacja/porada fizjoterapeuty: ocena postępów rehabilitacji

 • udział w zabiegach profilaktyczno-rehabilitacyjnych, szkoleniach, poradach medycznych.

Wśród zaplanowanych interwencji profilaktyczno-rehabilitacyjnych znajdą się takie działania jak:

Działania terapeutyczne:

 • porada lekarza/fizjoterapeuty
 • kinezyterapia
 • fizykoterapia
 • terapie manualne
 • techniki specjalne
 • zabiegi fizykalne
 • masaże
 • hydroterapia

Zajęcia z edukacji zdrowotnej

W ramach zajęć z edukacji zdrowotnej Uczestnik weźmie udział w min. dwóch spotkaniach edukacyjnych po 45 min. każde dotyczące m.in. ergonomii pracy, prawidłowego odżywiania, nauki ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu ( w zależności od stwierdzonego schorzenia). Osobami prowadzącymi zajęcia z edukacji zdrowotnej będą dietetycy, fizjoterapeuci, dyplomowani trenerzy wychowania fizycznego, instruktorzy sportu, nauk o zdrowiu.

Zajęcia rekreacyjno-sportowe

Kolejną interwencją profilaktyczno-rehabilitacyjną są zajęcia rekreacyjno-sportowe, dostosowane do potrzeb Uczestnika tj. wieku oraz jego poziomu sprawności. Odbędą się dwa spotkania po 45 min każde. Celem organizowanych zajęć jest wzrost potencjału zdrowotnego Uczestników programu, poprzez przywracanie sprawności ruchowej i wydolności, poprzez zwiększanie siły mięśniowej, zwiększenie zakresu ruchu, obniżenie masy ciała. Podczas zajęć zostanie wyjaśniona zasada działania układu mięśniowego, układu kostnego. Zajęcia będą organizowane w różnych formach i o różnym stopniu intensywności, np.: zajęcia na basenie, w formie aerobiku, nordic-walking, w terenie z wykorzystaniem siłowni zewnętrznych, treningu funkcjonalnego, treningu na piłkach, Pilates itp. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę. Prowadzący wybiorą odpowiednie zestawy ćwiczeń, tak aby mogły one być realizowane zarówno na sali ćwiczeń, jak i kontynuowane w warunkach domowych. Zajęcia będą realizowane w miejscach ogólnodostępnych, szczególnie związanych z aktywnością fizyczną, np. w klubach sportowych lub na basenach, na boiskach szkolnych i klubowych, w świetlicach i salach gimnastycznych.

Po zakończeniu zabiegów rehabilitacyjnych lekarz dokona oceny stanu zdrowia Uczestnika oraz przeprowadzi wywiad z Uczestnikem, Uczestnikowi przekazane zostaną także zalecenia do stosowania w domu.