Program rehabilitacyjny - "Rehabilitacja dla Ciebie - terapia, edukacja, działanie!!!" Rejestracja 505 602 003

Oczekiwane efekty programu

  1. Wzrost częstotliwości podejmowania aktywności fizycznej przez osoby uczestniczące w programie
  2. Zmniejszenie nasilenia bólu w stawach narządu ruchu oraz stawach kręgosłupa u Uczestników programu
  3. Zwiększenie liczby czynności funkcjonalnych wykonywanych w ciągu dnia u Uczestników programu
  4. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat występowania i możliwości leczenia oraz zapobiegania schorzeniom narządu ruchu i stawów kręgosłupa w populacji osób biorących udział w programie
  5. Zdobycie wiedzy i umiejętności wśród Uczestników programu w zakresie nowych form spędzania aktywnie czasu wolnego, autoterapii.