Wartość projektu

Wartość projektu: ogółem: 14 648 699,69 zł

w tym wsparcie finansowe EFS: 13 908 699,69 zł