Program rehabilitacyjny - "Rehabilitacja dla Ciebie - terapia, edukacja, działanie!!!" Rejestracja 505 602 003

Kryteria włączenia i kwalifikacja uczestników

O włączeniu osób do Programu decyduje kolejność zgłoszeń, uczestnicy są przyjmowani do momentu osiągnięcia limitu osób

Do działań o charakterze profilaktyczno-rehabilitacyjnym będą kwalifikowane osoby, które spełniają poniższe kryteria:

Programowe kryteria włączenia:

  • mieszkają w województwie wielkopolskim
  • są w wieku: kobiety 50-59 lat, mężczyźni 50-64 lata
  • są aktywne zawodowo

Medyczne kryteria włączenia:

  • posiadają skierowanie na podęcie rehabilitacji medycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę;

Medyczne kryteria wyłączenia:

  • w czasie ostatniego miesiąca przebywały w szpitalu na oddziale rehabilitacyjnym lub korzystały z ambulatoryjnej/dziennej opieki rehabilitacyjnej w ramach kontraktu z NFZ w zakresie zbliżonym z opieką rehabilitacyjną objętą przedmiotowym Programem zdrowotnym.