Fundacja

Program rehabilitacyjny

Program rehabilitacyjny

“Rehabilitacja dla Ciebie – terapia, edukacja, działanie!!!” 

Informacje o projekcie

o programie

Rehabilitacja dla Ciebie – terapia, edukacja, działanie!!!” to partnerski program prozdrowotny skierowany do mieszkańców Wielkopolski, w wieku przedemerytalnym, aktywnych zawodowo, zmagających się z dolegliwościami układu kostno-stawowego np. schorzenia i bóle w obrębie kręgosłupa, stawów i tkanek miękkich.

Nadrzędnym celem projektu jest: zahamowanie i ograniczenie następstw procesów chorobowych wśród kobiet w wieku 50-59 lat i mężczyzn w wieku 50-64 lat, mieszkających na terenie w województwa wielkopolskiego spełniających kryteria udziału w projekcie.

Jak wziąć udział w programie ?

kryteria uczestnictwa:

Do programu są kwalifikowane osoby, które spełniają poniższe kryteria:

  • mieszkają w województwie wielkopolskim,
  • są w wieku: kobiety 50-59 lat, mężczyźni 50-64 lat,
  • aktywne zawodowo,
  • posiadają aktualne skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne (tylko w formie papierowej ) wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę (pobierz wzór skierowania). Ważność skierowania do 30 dni od daty wystawienia dokumentu,
  • w czasie ostatnich 30 dni nie przebywały w szpitalu na oddziale rehabilitacyjnym,
  • w czasie ostatnich 30 dni nie korzystały z ambulatoryjnej/dziennej opieki rehabilitacyjnej w ramach kontraktu z NFZ w zakresie zbliżonym z opieką rehabilitacyjną objętą przedmiotowym programem zdrowotnym,
  • nie biorą udziału w analogicznym projekcie, finansowanym ze środków publicznych.

Jeżeli spełniasz powyższe kryteria zapisz się do programu:

"Rehabilitacja dla Ciebie - terapia, edukacja, działanie!!!" 

zakres projketu

1. KONSULTACJE MEDYCZNE

Uczestnik w programie odbędzie trzy konsultacje medyczne. Do Państwa dyspozycji oddajemy najwyższej klasy specjalistów zakresu Fizjoterapii.
Wieloletnie doświadczenie, szeroka wiedza oraz przyjazne podejście do pacjenta wyróżnia nasz zespół.

2. TERAPIA INDYWIDUALNA

Terapia odbywa się codziennie i obejmuje pięć zabiegów w tym trzy zabiegi fizykalne i dwa zabiegi terapeutyczne. Rodzaj zbiegów są zawsze dobierane do indywidualnych potrzeb zdrowotnych uczestnika podczas konsultacji fizjoterapeutycznej.

3. ZAJĘCIA REKREacyjno - sportowe

Celem zajęć jest wzrost potencjału zdrowotnego uczestników programu, nauki czucia własnego ciała, przygotowanie organizmu do wysiłku fizycznego poprzez przywracania sprawności ruchowej i wydolności fizycznej uczestników.

4. ZAJĘCIA edukacyjne

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy dotyczącej szeroko pojętej tematyki zdrowia , w tym przedstawienie czynników warunkujących zdrowie, wpływu aktywności fizycznej na zdrowie, ergonomii wysiłku fizycznego w pracy i w domu.