Fizjoterapia - podstawowe informacje.

Fizjoterapia - podstawowe informacje.

Fizjoterapia jest nauką medyczną, której zadaniem jest utrzymywanie, rozwijanie i przywracanie zdolności ruchowych człowieka. Czy fizjoterapia a rehabilitacja to pojęcia tożsame ? Nie. Zdarza się, że używamy tych pojęć zamiennie. Tymczasem nie mają one identycznego znaczenia. Fizjoterapia jest pojęciem węższym niż rehabilitacja. Rehabilitacja to zespół działań, psychicznych i fizycznych, których celem jest przywrócenie pacjentowi pełnego stanu zdrowia. Fizjoterapia zaś jest jedną ze składowych rehabilitacji i obejmuje wyłącznie fizyczne działania, które służą przywróceniu sprawności fizycznej. Polega na działaniu na organizm różnymi postaciami energii: mechanicznej, cieplnej, świetlnej, elektrycznej.

Fizjoterapia obejmuje:

 • terapię narządów ruchu,
 • fizjoterapię neurologiczną,
 • fizjoterapię ortopedyczną,
 • korekcję wad postawy,
 • terapię dolegliwości bólowych kręgosłupa i stawów.

Na fizjoterapię składają się:

 • kinezyterapia, czyli leczenie ruchem,
 • fizykoterapia, czyli elektroterapia, pole magnetyczne, laseroterapia, ultradźwięki, leczenie zimnem, hydroterapia,
 • masaż.
 • Celem powyższych działań jest zwalczanie bólu i stanów zapalnych, poprawa sprawności organizmu, zapobieganie nawrotom dolegliwości, usprawnianie narządów ruchu.

Kto powinien korzystać z fizjoterapii ?

 • osoby po urazach takich jak: złamania kości, uszkodzenia stawów , urazach czaszkowo mózgowych czy uraz rdzenia kręgowego,
 • osoby, które cierpią na bóle kręgosłupa, zmiany zwyrodnieniowe stawów, osteroporozę,
 • osoby chorujące przewlekłe w tym: na chorobę Parkinsona, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne czy choroby płuc np. astmę,
 • fizjoterapia oddziałuje też na układ krwionośny. Zaleca się ją przed i po operacjach kardiologicznych, także w chorobie wieńcowej, w nadciśnieniu tętniczym czy w zakrzepowo-zarostowym zapaleniu naczyń,

Gdzie korzystać z fizjoterapii?

Usprawnianie pacjenta po urazach odbywa się już przy łóżku chorego (pionizacja, nauka chodu, masaż itp.). Po pobycie w szpitalu dalsze usprawnianie może odbywać się w: szpitalu rehabilitacyjnym, w sanatorium, przychodni rehabilitacyjnej, w gabinecie fizjoterapii. Rozpoczęcie terapii zawsze poprzedzone jest wywiadem i badaniem medycznym.

Artykuł do pobrania

Platforma dotycząca programu Rehabilitacja dla Ciebie – terapia, edukacja, działanie!!!

Beneficjent:

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.
ul. Zygmunta Słomińskiego 19/524
00-195 Warszawa
NIP: 5242593360
REGON: 140802685 KRS 0000275255

 

Partner Projektu:

Fundacja Medycyna i Sztuka
ul. Mostowa 6 (IV piętro)
61-854 Poznań
NIP: 7831728920
KRS 0000568100

Partner Projektu:

Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań
NIP: 777-00-03-185