Fundacja

O programie

Ścieżka Uczestnika Programu zdrowotnego:

 • spełnienie kryteriów włączenia do Programu,
 • zgłoszenie do programu,
 • konsultacja fizjoterapeutyczna/medyczna – w trakcie wizyty lekarskiej lekarz/fizjoterapeuta przeprowadzi wywiad, badanie i ustali indywidualny program rehabilitacyjny,
 • indywidualny program rehabilitacyjny składa się z 20-dniowej terapii. Uczestnicy będą poddawani trzem zabiegom fizykalnym oraz dwóm rodzajom ćwiczeń z wykorzystaniem kinezyterapii, terapii manualnej, metod specjalnych i masażu. Zabiegi rehabilitacyjne odbywać się będą pod nadzorem wykwalifikowanego personelu medycznego,
 • konsultacja/porada fizjoterapeuty: ocena postępów rehabilitacji,
 

Wśród zaplanowanych interwencji profilaktyczno-rehabilitacyjnych znajdą się takie działania jak:

Działania terapeutyczne:

 • porada lekarza/fizjoterapeuty
 • kinezyterapia
 • fizykoterapia
 • terapie manualne
 • techniki specjalne
 • zabiegi fizykalne
 • masaże
 • hydroterapia
 

Zajęcia z edukacji zdrowotnej

W ramach zajęć z edukacji zdrowotnej Uczestnik weźmie udział w min. dwóch spotkaniach edukacyjnych po 45 min. każde dotyczące m.in. ergonomii pracy, prawidłowego odżywiania, nauki ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu ( w zależności od stwierdzonego schorzenia). Osobami prowadzącymi zajęcia z edukacji zdrowotnej będą dietetycy, fizjoterapeuci, dyplomowani trenerzy wychowania fizycznego, instruktorzy sportu, nauk o zdrowiu.

Zajęcia rekreacyjno-sportowe

Kolejną interwencją profilaktyczno-rehabilitacyjną są zajęcia rekreacyjno-sportowe, dostosowane do potrzeb Uczestnika tj. wieku oraz jego poziomu sprawności. Odbędą się dwa spotkania po 45 min każde. Celem organizowanych zajęć jest wzrost potencjału zdrowotnego Uczestników programu, poprzez przywracanie sprawności ruchowej i wydolności, poprzez zwiększanie siły mięśniowej, zwiększenie zakresu ruchu, obniżenie masy ciała. Podczas zajęć zostanie wyjaśniona zasada działania układu mięśniowego, układu kostnego. Zajęcia będą organizowane w różnych formach i o różnym stopniu intensywności, np.: zajęcia na basenie, w formie aerobiku, nordic-walking, w terenie z wykorzystaniem siłowni zewnętrznych, treningu funkcjonalnego, treningu na piłkach, Pilates itp. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę. Prowadzący wybiorą odpowiednie zestawy ćwiczeń, tak aby mogły one być realizowane zarówno na sali ćwiczeń, jak i kontynuowane w warunkach domowych. Zajęcia będą realizowane w miejscach ogólnodostępnych, szczególnie związanych z aktywnością fizyczną, np. w klubach sportowych lub na basenach, na boiskach szkolnych i klubowych, w świetlicach i salach gimnastycznych.

Po zakończeniu zabiegów rehabilitacyjnych lekarz dokona oceny stanu zdrowia Uczestnika oraz przeprowadzi wywiad z Uczestnikiem, Uczestnikowi przekazane zostaną także zalecenia do stosowania w domu.

Celem głównym Programu jest zahamowanie i ograniczenie następstw procesów chorobowych wśród 4900 mieszkańców Wielkopolski, zmagających się ze schorzeniami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, w sposób umożliwiający kontynuowanie lub podjęcie zatrudnienia przez min. 20% z nich, poprzez działania prozdrowotne, które obejmują diagnostykę, terapię, edukację.

Cele szczegółowe programu

 1. Zwiększenie dostępu do usług rehabilitacyjnych w czasie trwania programu zdrowotnego.
 2. Wzrost sprawności i wydolności ogólnej osób po 50 roku życia, w województwie wielkopolskim osiągany dzięki usprawnianiu uczestników ze schorzeniami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej wraz z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa.
 3. Wzrost poziomu wiedzy mieszkańców województwa wielkopolskiego w zakresie zdrowia, profilaktyki schorzeń narządu ruchu i stawów kręgosłupa oraz utrwalenie prawidłowych nawyków ruchowych u osób uczestniczących w programie w czasie przeprowadzanych interwencji.
 1. Wzrost częstotliwości podejmowania aktywności fizycznej przez osoby uczestniczące w programie.
 2. Zmniejszenie nasilenia bólu w stawach narządu ruchu oraz stawach kręgosłupa u uczestników programu.
 3. Zwiększenie liczby czynności funkcjonalnych wykonywanych w ciągu dnia u uczestników programu.
 4. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat występowania i możliwości leczenia oraz zapobiegania schorzeniom narządu ruchu i stawów kręgosłupa w populacji osób biorących udział w programie.
 5. Zdobycie wiedzy i umiejętności wśród uczestników programu w zakresie nowych form spędzania aktywnie czasu wolnego, autoterapii.

Program realizowany jest 01.10.2018 do 30.09.2023

Wartość projektu: ogółem: 14 648 699,69 zł

w tym wsparcie finansowe EFS: 12 451 394,73zł