Fundacja

Uczestnictwo

Kryteria kwalifikacyjne

O włączeniu do programu zdrowotnego “Rehabilitacja dla Ciebie – terapia, edukacja – działanie!!!” decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy są przyjmowani do momentu osiągnięcia limitu 4900 osób.

Do programu będą kwalifikowane osoby, które spełniają poniższe kryteria:

 • mieszkają w województwie wielkopolskim

 • są w wieku: kobiety 50-59 lat, mężczyźni 50-64 lata

 • aktywne zawodowo

 • posiadają aktualne skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę. Akceptujemy tylko skierowania wydane w formie papierowej ( wzór skierowania do pobrania) .

 • Ważność skierowania do 30 dni od daty wystawienia dokumentu.

 • w czasie ostatnich 30 dni nie przebywały w szpitalu na oddziale rehabilitacyjnym

 • w czasie ostatnich 30 dni nie korzystały z ambulatoryjnej/dziennej opieki rehabilitacyjnej w ramach kontraktu z NFZ w zakresie zbliżonym z opieką rehabilitacyjną objętą przedmiotowym programem zdrowotnym.

 • nie biorą udziału w analogicznym projekcie, finansowanym ze środków publicznych. 

Koszt

Koszt udziału w programie to tzw. wkład własny uczestnika w projekt w wysokości 99zł. Płatność kartą lub gotówką najpóźniej w dniu pierwszej konsultacji medycznej.

Formy płatności

 • Kartą
 • Gotówką
 • Przelewem na konto: 59 1160 2202 0000 0003 6004 5409, tytułem: numer umowy

Regulamin programu