Fundacja

Uczestnictwo

Kryteria kwalifikacyjne

O włączeniu do programu zdrowotnego “Rehabilitacja dla Ciebie – terapia, edukacja – działanie!!!” decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy są przyjmowani do momentu osiągnięcia limitu 4900 osób.

Do programu będą kwalifikowane osoby, które spełniają poniższe kryteria:

  • mieszkają w województwie wielkopolskim

  • są w wieku: kobiety 50-59 lat, mężczyźni 50-64 lata

  • aktywne zawodowo

  • posiadają aktualne skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę ( wzór skierowania do pobrania). Ważność skierowania do 30 dni od daty wystawienia dokumentu.

  • w czasie ostatnich 30 dni nie przebywały w szpitalu na oddziale rehabilitacyjnym

  • w czasie ostatnich 30 dni nie korzystały z ambulatoryjnej/dziennej opieki rehabilitacyjnej w ramach kontraktu z NFZ w zakresie zbliżonym z opieką rehabilitacyjną objętą przedmiotowym programem zdrowotnym.

  • nie biorą udziału w analogicznym projekcie, finansowanym ze środków publicznych.

Koszt

Koszt udziału w programie to tzw. wkład własny uczestnika w projekt w wysokości 99zł. Płatność kartą lub gotówką najpóźniej w dniu pierwszej konsultacji medycznej.

Formy płatności

  • Kartą
  • Gotówką
  • Przelewem na konto: 59 1160 2202 0000 0003 6004 5409, tytułem: numer umowy

Regulamin programu